Algemene voorwaarden

Onze leveringsvoorwaarden:
 
Genoemde prijzen zijn exclusief 21 % BTW. Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing.
 
Vervoer: de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd door de Stichting vervoeradres ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.
Bij internationaal vervoer zijn de AVC 2002 aanvullend op de CMR van toepassing.
 
Opslag en bijkomende werkzaamheden: De Physical Distributionvoorwaarden 2000, gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam onder resp. nr. 177/2000 en 116/2000.
 
Expeditiewerkzaamheden: De Nederlandse Expeditievoorwaarden gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004, met uitzondering van het bepaalde in artikel 23 van de voorwaarden.
 
Betalingen: Voorzover bovengenoemde voorwaarden daarin niet voorzien gelden aanvullend de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002;
 
Brandstofclausule: Op al onze vervoerswerkzaamheden is een brandstofclausule van toepassing.
 
Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd.

 


Contact

Enzerink Transport BV

Talhoutweg 1
8171 MB Vaassen


Tel: +31 (0)578-577777
Fax: +31 (0)578-577770BE SMART, STAY SAFE

  alleen personeel:

(authorized personnel only)

Wij zijn trots op onze vrachtwagenchauffeurs. 
Vandaag op de "Dag van de vrachtwagenchauffeur" willen we daarom een keer extra BEDANKT zeggen.