Maatschappij

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), mensen, milieu en kwaliteit lopen als een rode draad door de bedrijfsvoering binnen Enzerink Transport.

Milieu

Wij hebben sinds 2005 al geïnvesteerd in Euro-5 voertuigen, hiermee voldoet ons wagenpark aan de hoogste milieueisen.

Blik op brandstof

In 2009 hebben wij deelgenomen aan het project “Blik op Brandstof “. Dit project had tot doel brandstofverbruik inzichtelijk te maken en hiermee zo zuinig mogelijk om te gaan en besparingen te realiseren welke gunstig zijn voor het milieu. Dit project werd gefinancierd en begeleid door de Provincie Gelderland.

Lean and Green

Het project “Lean and Green” houdt in de CO2 uitstoot met 20% in 5 jaar te reduceren. In augustus 2011 hebben we hieraan deelgenomen en is de conclusie getrokken dat de huidige werkwijze van Enzerink Transport al dermate ver is dat deze besparing niet realiseerbaar is. Deze conclusie is getrokken door dhr. T. Mooren van EVO. Toch blijft dit wel een aandachtspunt en wij zullen bij investeringen in de toekomst zeker rekening houden met het milieu.


Contact

Enzerink Transport BV

Talhoutweg 1
8171 MB Vaassen


Tel: +31 (0)578-577777
Fax: +31 (0)578-577770BE SMART, STAY SAFE

  alleen personeel:

(authorized personnel only)

Wij zijn trots op onze vrachtwagenchauffeurs. 
Vandaag op de "Dag van de vrachtwagenchauffeur" willen we daarom een keer extra BEDANKT zeggen.